Kontakt:

För allmänna frågor:
Ny Gemenskap
Magnus Helmner
076 257 25 19
magnus@nygemenskap.org

För pressfrågor samt organisationer och andra verksamheter som vill bidra:
Clear Channel
David Klagsbrun
076 525 15 90
david.klagsbrun@clearchannel.se