Det här är ett nytt nödsystem som aktiveras när temperaturen i Stockholm sjunker, för att kunna dela information till de som lever i hemlöshet i Stockholm – och till de som vill hjälpa till. Organisationer som Ny Gemenskap och Stockholms Stadsmission medverkar för att underlätta att kommunicera direkt med allmänheten på Stockholms gator med realtidsanpassade budskap.

Antalet hemlösa i Stockholm uppgick 2017 till 7 247 personer, enligt Socialstyrelsen kartläggning. Sedan 2011 har gruppen som beskrivs som akut hemlösa ökat från 4 500 till 5 935*, en tillvaro som bedöms svår. Dessutom anses kylan göra vintermånaderna särskilt kritiska, då hemlöshet kan innebära risk för livet. Då behövs en kraftsamling för att hitta lokaler och volontärer som kan ta hand om Stockholms hemlösa. Det kan det nya nödsystemet hjälpa till med. När utomhustemperaturen når minus sju grader visas information om var man kan hitta nyetablerade värmerum, anpassat efter var en befinner sig. Via budskap på skyltarna kommer vi också kunna mobilisera volontärer samt samla in filtar och kläder.

Nödsystemet kommer vara aktivt i hela Stockholms innerstad under vintern och med särskilt fokus på områden där många hemlösa samlas, som Odenplan, T-centralen, Medborgarplatsen och Stureplan.

Ny Gemenskap
Stockholms Stadsmission
Clear Channel